O`z xarakteringizni bilib oling

Ismingizda mavjud harflarni quyidagi harflarda yozilgan so`zlar bilan o`qib ko`ring va xarakteringizni bilib oling!
A– kuch, hokimyat.
B– tuyg’ularga beriluvchan.
D– kirishimli, dangasa.
E– chidamli,sabrli.
F– qizg’anchiq,ishonchsiz.
G– sirli,qiziquvchan.
H– qahri qattiq, qattiyatli.
I– mag’rur.
J– mard.
K–mehribon.
L– masuliyatli.
M–o’ziga ishonch, chuqurzehn.
N– qitmir, sho’x.
O–kamtarin.
P– tavakkalchi.
Q– maqtanchoq.
R– hazilkash.
S– qo’rqoq.
T– kamgap.
V– chiroyli.
X– omadli.
Y– arazchi,samimiy.
Z – vafoli, sodiq.
U–uyatchan, odamovi.
Sh– yig’loqi, qaysar.
Ch– xushmuomala, o’ychan.
Eslatma: Ushbu ma’lumotlar fakt emas!

Вам может понравиться

Добавить комментарий