O’lik to’lqin

Mavj (o’lik to’lqin) — okean yoki dengiz yuzasining to’liq shamolsizlik holatdagi erkin tebranma harakati. Shamol to’lqinlari yoki ularning shamol to’xtagan zonadan o’zgarib chiqishi ta’siri natijasida, cho’zinchoq va qiya to’lqinlar shaklida, hosil bo’ladi.

Картинки по запросу фото зыбь

Suv yuzasida ketma-ket keladigan marza va ular orasidagi botiqlardan iborat. Mavj kattaligi va shakli bo’yicha bir-biridan deyarli farq qilmaydi, undagi suv zarralari to’g’ri doiraviy orbitalar bo’ylab harakat qiladi. Mavjning eng past qismi Mavj etagi, eng baland qismi Mavj yoni qirrasi, eng baland qismi bilan eng past qismi orasidagi tik balandlik Mavj balandligi, yoni bilan yoki etagi orasidagi masofaga  Mavj  uzunligi  deyiladi.  Mavj  ma’lum  vaqt  mobaynida (masalan,  bir  sekundda)  o’tgan masofaga Mavj tezligi deyiladi. Mavj balandligi okeanlarda 10—15 m, dengiz zilzilasi vaqtida 50 m ga yetishi mumkin, Mavj uzunligi 300—400 m, davri17—20 sek. gacha bo’ladi.

Вам может понравиться

Добавить комментарий