Ara to‘tiqushlari tuproqni daryolarning tik qirg‘oqlaridan oladi, u yerda tuproq ayniqsa turli minerallarga boydir. Ular bu yerga to‘da-to‘da bo‘lib uchib keladi va baquvvat tumshuqlari bilan tuproq bo‘laklarini uzib oladi.manbaa: daryo.uz