“Биологик соат” ҳақида биласизми?

“Биологик соат” — одам, ҳайвонлар ва паррандаларнинг вақтни ҳис қилиш (мўлжаллай олиш) қобилияти.

Ҳужайраларда юз берадиган физиккимёвий ва физиологик жараёнларнинг қатъий даврийлиги, яъни биологик маром (суръат)га асосланган. Организмдаги даврий ўзгаришлар мароми табиатдаги табиий танлаш жараёни туфайли ирсий жиҳатдан авлодданавлодга ўтади ва геофизик омилларнинг циклик ўзгаришларига боғлиқ бўлади. «Биологик соат»— одам, ҳайвонлар ва паррандаларнинг вақтни ҳис қилиш (мўлжаллай олиш) қобилияти. Ҳужайраларда юз берадиган физиккимёвий ва физиологик жараёнларнинг қатъий даврийлиги, яъни биологик маром (суръат)га асосланган. Организмдаги даврий ўзгаришлар мароми табиатдаги табиий танлаш жараёни туфайли ирсий жиҳатдан авлодданавлодга ўтади ва геофизик омилларнинг циклик ўзгаришларига боғлиқ бўлади. «Биологик соат» айниқса ҳайвонлар ва паррандаларда яқкол намоён бўлади. Масалан, кеч тушиши билан подадаги моллар уйларига қайта бошлайди, қўнлар боғлиқтурган бўлса, уйи томонга қараб маърайверади, товуқлар ҳар куни бир вақтда қўноқларига чиқади ва ҳ. к. Айниқса, қушларда «Биологик соат» ҳисси жуда нозик бўлади. Macалан, Қуёш ботиши биланоқ чумчуқлар чирқиллай бошлайди, Буни рўза кунлари ҳар куни оғиз очишни кутиб ўтирган пайтда кузатиш мумкин. Одамда ҳам «Биологик соат» қобилияти анчамунча тараққий этган бўлади. Macалан, ишга барвақт борадиган одам уйғотгичсоат бўлмаса ҳам ўз-ўзидан ҳар куни бир вақгда туради. Пекин одамда бу хусусият унинг чарчаганлик даражасига боглиц бўлиши, яъни кун бўйи чарчаб, кеч ётган одам мўлжалдаги вақтда уйғонолмай қолиши мумкин. Бундай ҳолда уйғотгич соат ҳам асқотмайди. Одам ҳар куни бир пайтда туриши учун бир хил вақтда уйқуга кетиши, асаби тинч бўлиши лозим.» Айниқса ҳайвонлар ва паррандаларда яқкрл намоён бўлади. Масалан, кеч тушиши биланн подадаги моллар уйларига қайта бошлайди, қўнлар боғлиқ турган бўлса, уйи томонга қараб маърайверади, товуқлар ҳар куни бир вақтда қўноқларига чиқади ва ҳ. к.
Айниқса, қушларда «Биологик соат» ҳисси жуда нозик бўлади. Macалан, Қуёш ботиши биланоқ чумчуқлар чирқиллай бошлайди, Буни рўза кунлари ҳар куни оғиз очишни кутиб ўтирган пайтда кузатиш мумкин. Одамда ҳам «Биологик соат» қобилияти анчамунча тараққий этган бўлади. Macалан, ишга барвақт борадиган одам уйғотгич соат бўлмаса ҳам ўз-ўзидан ҳар куни бир вақгда туради. Пекин одамда бу хусусият унинг чарчаганлик даражасига боглиц бўлиши, яъни кун бўйи чарчаб, кеч ётган одам мўлжалдаги вақтда уйғонолмай қолиши мумкин. Бундай ҳолда уйғотгич соат ҳам асқотмайди. Одам ҳар куни бир пайтда туриши учун бир хил вақтда уйқуга кетиши, асаби тинч бўлиши лозим.

Вам может понравиться

Добавить комментарий